Kininaru Kimochi

Kininaru Kimochi
Alternative Title: Kininaru Kimochi
Alternative Title 2: キニナルキモチ

Short stories centring around non-consensual elevator sex.

Episode List:

  • Kininaru Kimochi Episode 01
  • Kininaru Kimochi Episode 02
  • Kininaru Kimochi Episode 03
  • Kininaru Kimochi Episode 04